هیئت رئیسه - ایران جوجیتسو

هیئت رئیسه

hamsayeh
استاد امیر همسایه
رئیس کمیته
وهاب صالحی
سید میر وهاب صالحی
نائب رئیس آقایان
نعیمه همسایه
خانم نعیمه همسایه
نائب رئیس بانوان
chapari
حمید رضا چاپاری
دبیر
ahaei
فردین آقایی
عضو هئیت رئیسه
انوری
علی انوری
عضو هئیت رئیسه
ali nori
علی نوری
عضو هئیت رئیسه
مرسلی
عزیز مرسلی
عضو هئیت رئیسه
ojaghi
مصطفی اجاقی
عضو هئیت رئیسه
1
ایرج حاتمی
عضو هئیت رئیسه
سلیمانی سوادکوهی
علی سلیمانی سوادکوه
عضو هئیت رئیسه
جهانگیری
حسین جهانگیری
عضو هئیت رئیسه
hosein nezafat
حسین نظافت
عضو هئیت رئیسه
سید محمود حسینی
عضو هئیت رئیسه
رشید
بهزاد رشیدی
عضو هئیت رئیسه
ayoub anvari
ایوب انوری فر
عضو هئیت رئیسه
ArabicEnglishPersianPortugueseTurkish
dolor. commodo libero suscipit facilisis venenatis massa ante. quis, odio