هیئت رئیسه

استاد امیر همسایه
رئیس کمیته
سید میر وهاب صالحی
نائب رئیس آقایان
خانم نعیمه همسایه
نائب رئیس بانوان
حمید رضا چاپاری
دبیر
فردین آقایی
عضو هئیت رئیسه
علی انوری
عضو هئیت رئیسه
علی نوری
عضو هئیت رئیسه
عزیز مرسلی
عضو هئیت رئیسه
مصطفی اجاقی
عضو هئیت رئیسه
ایرج حاتمی
عضو هئیت رئیسه
علی سلیمانی سوادکوه
عضو هئیت رئیسه
حسین جهانگیری
عضو هئیت رئیسه
حسین نظافت
عضو هئیت رئیسه
سید محمود حسینی
عضو هئیت رئیسه
بهزاد رشیدی
عضو هئیت رئیسه
ایوب انوری فر
عضو هئیت رئیسه
ArabicEnglishPersianPortugueseTurkish
consequat. libero ut fringilla mattis sem, elementum consectetur commodo libero Lorem