سالن رزمی پاس – اعطای احکام فنی

هفته نامه نیرو ۱۳ اردیبهشت ماه

مروری بر عملکرد جوجیتسو و کوبودو ۱۳۹۵_هفته نامه نیرو

جلسه ه‍یئت

جلسه هیئت رییسه با حضور هانشی همسایه، شیهان داوددی، شیهان صالحی و اساتید برجسته آقایان،استاد خانبابایی ،سرهنگ موذن، حسین تقی زاده، علی انوری،علی نوری، مسعود شیخ حسینی ،عزیز مرسلی، حسین نظافت، حمیدرضا چاپاری، حسن جهانگیری، علیرضا سکوتی، روح اله طاری و نماینده جوجیتسو افغانستان آقای موسوی در سالن رزمی پاس برگزار گردید.
شایان به توجه میباشد دان ۸ جوجیتسو جهانی بلک بلت شیهان داودی از سوی ریاست این سازمان سوکه برایان چک و نماینده کشور ایران در انگلستان شیهان علی سخائی و هانشی امیر همسایه ریاست جوجیتسوی ایران اهدا گردید‌

جلسه ه‍یئت رییسه کمیته جوجیتسو و کوبودو در آکادمی جوجیتسو

دیدار نماینده کشور ایران در انگلستان با سوکه چک

دیدار ریاست جوجبتسوی جهانی بلک بلت سوکه برایان چک همراه شیهان علی سخائی نماینده کشور ایران در انگلستان و تحویل احکام جهانی (جهت اعطا مدارک به هانشی امیر همسایه ریاست جوجیتسوی ایران)

ابلاغ نمایندگی استانهای یزد و آذربایجانغربی

برگزاری اولین دوره مسابقات استانی در فارس

نشریه نیرو ۱۱اسفندماه

نشریه هفته نامه نیرو ۴ اسفندماه

Previous Entries Next Entries