درباره ما(about us)

دلایل ایجاد سایت بین المللی سبک جوجیتسو و کوبودو :

۱-پس از بررسی انتقادات در دوره استاژهای علمی و فنی و تئوری مختلف سبک به این نتیجه رسیده که عده کثیری از هنرجویان و مربیان به علت بی اطلاعی یا دیر با خبر شدن از برگزاری استاژها نتوانسته اند در استاژها حضور یابند و به مشکلات زیادی چون به روز نشدن اطلاعات فنی و علمی ایشان و یا عدم دریافت برگ حضور در استاژ(که در آینده ورزشی هنرجو نقش به سزایی دارد)برخورد کرده اند.

به همین دلیل سبک به ایجاد سایت بین المللی جوجیتسو و کوبودو پرداخته که تمام اطلاعات استاژها و تاریخ برگزاری و مدارک لازم را در اختیار هنرجو و مربیان و داوران محترم قرار دهد.ضمن اینکه در آینده ورزشی هنرجو در سطح  کشوری و بین المللی یا استخدام در آینده و ارتقا سطح ایشان تاثیر به سزایی داردو لازم به تذکر است که تمام اطلاعات شخصی هنرجو وارد شبکه جهنی ورزشهای رزمی می گردد.

۲-پس از به دست آوردن نتیجه طلایی و کسب مدال های متعدد طلا در مسابقات تاشکند(ازبکستان) و مالزی و راه یابی ایران اسلامی به مسابقات آسیایی و مطرح شدن سبک جوجیتسو و کوبودوایران در سطح بین المللی و درخشش داوران در کشور تایلند (بانکوک) سبک برای تشویق هنرجویان مربیان و داوران و معرفی ایشان در هر سطحی به جامعه بین المللی تصمیم به ایجاد سایت بین المللی ایران جوجیتسو نموده است.