نتایج مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو و کوبودو

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو WKFپیشکسوتان
مقام اول: سعید صیدویسی(هرمزگان)
مقام دوم: عباسعلی صادقیان(اصفهان)
مقام سوم:حجت شعربافیون(اصفهان)
سوم مشترک:محمد رضا شریفی تهرانی( اصفهان)

بقیه در ادامه مطلب…

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو WKF بزرگسالان
مقام اول: محمد حسن الیاسی گرجی (مازندران)
مقام دوم: جواد حیدرحسینی (قم)
مقام سوم:مجید یوسفی (مازندران)
سوم مشترک: محمد مهدیان (سیستان بلوچستان)

بخش نمایشات
مقام اول: مرتضی سریشی (قم)
مقام دوم: مهدی اسماعیل زادگان (قم)
مقام سوم: ارسطو ابراهیم نژاد (مازندران)
سوم مشترک:حامد زهره کاشانی (قم)

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو AJJBWF بزرگسالان (نوازا)
اوزان ۶۲- kg
مقام اول: ابوالقاسم یکتاپرست(گیلان)
مقام دوم:سید محمود حسینی (گلستان)
مقام سوم:امین امامی(گلستان)
سوم مشترک:علیرضا سکوتی (تهران)
اوزان ۶۹- kg
مقام اول: محمد راحت طلب (گیلان)
مقام دوم:امیر مومن پیراسته (سیستان و بلوچستان)
مقام سوم:حجت ایزدی (یزد)
سوم مشترک:جواد نادعلی (گلستان)

اوزان۷۷- kg
مقام اول: محمد منصوری(تهران)
مقام دوم:یحیی ادیب (آذربایجان شرقی )
مقام سوم: مصطفی مرادیان ( گلستان)
سوم مشترک:امین اسماعیل اقدم (آذربایجان شرقی )
اوزان ۸۵- kg
مقام اول: امیر احمدوند(تهران)
مقام دوم :خلیل غفوریان (خراسان رضوی)
مقام سوم:سید حامد میزایی(تهران)
سوم مشترک: سجاد حسینی (یزد )
اوزان۹۴- kg
مقام اول :ابوالفضل نادعلی (گلستان )
مقام دوم:حسین نصیری اقدم ( آذربایجان شرقی)
مقام سوم:سهراب صنعتگر(خراسان رضوی )
سوم مشترک:عباس صنعتگر(خراسان رضوی )
اوزان۹۴+ kg
مقام اول : فرج اسلوب (مازندران)
مقام دوم: احسان مومن نژاد (مازندران)
مقام سوم:محمد ثابت راسخ (اصفهان )
سوم مشترک:محمد صالحی (یزد)

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو AJJBWF پیشکسوتان (نوازا)
رده سنی۴۰-۳۵ سال
مقام اول: خلیل غفوریان (خراسان رضوی)
مقام دوم: ابوالقاسم یکتاپرست(گیلان)
مقام سوم: :یحیی ادیب (آذربایجان شرقی )
سوم مشترک:محمد رضا مصباح (تهران)
رده سنی۵۰-۴۱ سال
مقام اول: اصغر رشتبری( آذربایجان شرقی )
مقام دوم: عباس سید میرزایی(تهران)
مقام سوم: :مهدی سلیمانی خواه (قم)

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو AJJBWF (کاتا)
مقام اول:علی عراقی جویباری- صابر فقیه جویباری (مازندران)
مقام دوم: بهزاد رشیدی-محمد بابایی(مازندران)
مقام سوم:امیر مومن پیراسته-محمود سرگزی-(سیستان و بلوچستان)
سوم مشترک: اصغر رشتبری- اکبر قربانی(آذربایجان شرقی)

نظر خود را ارسال كنيد