اطلاعیه در خصوص آزمون ارتقا در استان قم

آزمون در مورخه جمعه پانزدهم تیرماه برگزار خواهد شد

نظر خود را ارسال كنيد