اخبار بانوان

هانشی همسایه از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در اوایل سال ۱۳۹۷ خبر داد. و

بر اساس قوانین wfj کلیه بانوان ، چنانچه که مایل باشند ، مجاز به استفاده از روسری و یا حجاب اسلامی در مسابقات سرتاسر دنیا میباشند. همچنین بانوان میتوانند از پوشش بستن سر خود که در قوانین ذکر شده نیز استفاده کنند.

نظر خود را ارسال كنيد