قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو در بخش در بخش چوب

مقام اول: صالح بهنام – آ.شرقی
مقام دوم: حسین فرهنگ خواه – آ.شرقی
مقام سوم: سپهر صابری- هرمزگان

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو در بخش نانچکو / پیشکسوتان

مقام اول: سید مهدی نقوی غازانی – آ.شرقی
مقام دوم: حسین نوروزی – هرمزگان
مقام سوم: ایمان صادقی دهقی – اصفهان
سوم مشترک: امیر حسین حسین زاده- هرمزگان

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو پیشکسوتان در بخش تومفا

مقام اول: ایمان صادقی دهقی – اصفهان
مقام دوم: امیرحسین شیشه گر – اصفهان
مقام سوم: عرفان یدالهی- اصفهان

قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور کوبودو در بخش سای
مقام اول: اسفندیار ادیبی سده
مقام دوم: محمد دری سده
مقام سوم: اسماعیل محمود سلطانی

نظر خود را ارسال كنيد