قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور نوازا رده سنی بزرگسالان(بدون گی)

اوز ان ۶۲-کیلو

مقام اول: مرتضی حسینی – توابع
مقام دوم: حبیب الله حازین- توابع
مقام سوم: :احمد هزاره – توابع
سوم مشترک:خشایار میرکمالی- تهران

اوزان ۶۹- کیلو :

مقام اول: سعید محسنی فحری-تهران
مقام دوم: مجاهد محمدی -توابع
مقام سوم:صادق رحیمی -توابع
سوم مشترک:محسن احمدی – توابع

اوزان ۷۷- کیلو :

مقام اول: علیرضا امرائی-تهران
مقام دوم: محسن محمدی-تهران
مقام سوم: مهران باصفا-تهران

اوزان ۹۴- کیلو :

مقام اول: سعید خدایی- تهران
مقام دوم: وحید حق شناس – اصفهان
مقام سوم: علی کمالیان – تهران
سوم مشترک: سهیل طالب پور فرد-تهران

نظر خود را ارسال كنيد