قهرمانان مسابقات قهرمانی کشور نوازا رده سنی بزرگسالان (با گی)

اوز ان ۶۲-کیلو

مقام اول: احمد عبدالهی – تهران
مقام دوم: مرتضی حسینی – توابع
مقام سوم: :ساسان بابائی – تهران
سوم مشترک:حبیب الله حازین- توابع

اوزان ۶۹- کیلو :

مقام اول: علیرضا رزاقی-آ.غربی
مقام دوم: رضا میرزایی-توابع
مقام سوم:رضا فلاح-تهران
سوم مشترک:مجاهد محمدی- توابع

اوزان ۷۷- کیلو :

مقام اول: مهران باصفا-تهران
مقام دوم: محسن محمدی-تهران
مقام سوم:محمدرضا وحیدی منش -تهران
سوم مشترک:نیما اکرامی فر -تهران

اوزان ۸۵- کیلو :

مقام اول: محمد راحت طلب – گیلان
مقام دوم: علی عابدی- تهران
مقام سوم: یاشار عبدلی- آ.شرقی
سوم مشترک:مهدی ابراهیمی -توابع

اوزان ۹۴- کیلو :

مقام اول: محمدرضا اخلاقی- تهران
مقام دوم: حسین احمدی- توابع
مقام سوم: میثم سلمان زاده – آ.غربی
سوم مشترک:محمدرضا اسدی میا- تهران
س

اوزان ۹۴+ کیلو :

مقام اول: آرسام طهرانچی – تهران
مقام دوم: سعید ناصح فر- تهران
مقام سوم: علی جباری – تهران
سوم مشترک:احمد جم کلایی – گلستان

نظر خود را ارسال كنيد