جناب آقای بهزاد رشیدی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام.
درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم. خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهرا محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

نظر خود را ارسال كنيد