برگزاری ارتقا بانوان

آزمون ارتقا دان یک الی چهار ، مربیگری و داوری درجه سه ودو بانوان استان آذربایجان غربی به مدرسی سن سی همسایه و هماهنگی سرکار خانم آسیه شمس در مورخ ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه برگزار گردید.

نظر خود را ارسال كنيد