بزودی

ابلاغ نمایندگی کلیه نمایندگان استان‌های تحت پوشش از سوی کمیته جوجیتسو و کوبودو اعلام خواهد گردید و ابلاغ نمایندگان غیر فعال منقضی و نفرات دیگر جایگزین خواهند شد

نظر خود را ارسال كنيد