حضور شیرمردان و شیرزنان جوجیتسو و کوبودو در مسابقات جهانی

اعزام به این مسابقات در سه بخش کمیته، کاتا و نوازا(با کی و بدون کی) با حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشهای رزمی صورت خواهد گرفت

نظر خود را ارسال كنيد