فوری -استاژ و آزمون داوری نوازا در بخش بانوان لغو گردید

زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام میگردد

استاژ و آزمون ارتقا داوری نوازا آقایان و بانوان

استاژ و آزمون سراسری دان پنج الی هفت

استاژ فنی و آزمون سراسری ارتقا دان ، مربیگری و داوری تهران

آزمون استان قم

:

اطلاعیه در خصوص آزمون ارتقا در استان قم

آزمون در مورخه جمعه پانزدهم تیرماه برگزار خواهد شد

بخشنامه آزمون ارتقا استان قم

سال نو مبارک.

ابلاغ نمایندگی

Previous Entries