روز معلم مبارک

میلاد امام علی (ع) مبارک

سال نو مبارک

سومین روز دوره آموزشی مربیان در آکادمی

حضور مربیان جوجیتسو در آکادمی با حضور دکتر جعفری

حضور۷ اسفند حضور در پای صندوق رای

راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

Previous Entries