برگزاری استاژ فنی و آزمون – آذربایجانشرقی

بنابر درخواست اداره کل ورزش و جوانان و هیت ورزشهای رزمی استان آذربایجانشرقی به منظور پیشبرد و گسترش جوجیتسو در استان ، یکدوره آزمون دان یک الی سه،آزمون داوری درجه سه ، دو ، مربیگری عملی درجه سه ، دو به مدت دو روز در مورخ ۲۴ و ۲۳/۵/۱۳۹۳ در استان آذربایجانشرقی- تبریز باحضور هانشی امیر همسایه، شیهان علی انوری، شیهان ایوب انوری فر، ریاست هیئت رزمی استان آقای دکتر رحیمی ، دبیر محترم هیئت رزمی استان آقای ملک جوزنی ، شیهان ایازی و ۱۶۰ نفر شرکت کننده در بخش آقایان برگزار گردید

بخشنامه آذربایجانشرقی

یکدوره آزمون دان یک الی سه،آزمون داوری درجه سه ، دو ، مربیگری عملی درجه سه ، دو به مدت دو روز در مورخ ۲۴ و ۲۳/۵/۱۳۹۳ در استان آذربایجانشرقی- تبریز در بخش آقایان برگزار نماید

خبر مهم

با هماهنگی شورای جوجیتسو آسیا و فدراسیون رزمی در خصوص برگزاری فستیوال جهانی هنرهای رزمی : مسابقات جوجیتسو اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۳ برگزار خواهد گردید .

اطلاعیه

تیم دوم کاتا مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۹۲ در بخش آقایان نیز جهت حضور در مسابقات فستیوال جهانی هنرهای رزمی آمادگی داشته باشند

بزودی

حضور بزرگترین مدرس جهانی جوجیتسو در ایران

بزودی

بزودی استاژ سراسری مربیان؛ داوران ، ورزشکاران برگزار خواهد گردید .

جناب آقای میر وهاب صالحی

با توجه به سوابق، تجارب و تخصص ارزنده ، جنابعالی به سمت مسئول کمیته آموزش و مربیان جوجیتسو و کوبودو جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد و مدنظر قراردادن سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان و ضوابط و مقررات در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

جناب آقای محمد داوودی

با توجه به سوابق، تجارب و تخصص ارزنده ؛جنابعالی به سمت دبیر جوجیتسو و کوبودو جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد و مدنظر قراردادن سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان و ضوابط و مقررات در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

Previous Entries